Student 11

فرانک گری: موزۀ گوگنهایم ابوظبی
نحوۀ برخورد و رویکرد در طراحی موزۀ ابوظبی، امکان آن را میدهد تا به مسائلی در بنا رسیدگی شود که در آمریکا و اروپا میسر نیست. این مسأله از شروع کار تا رسیدن به خلاقیت و نوآوری به وضوح دیده می شود و در گفتگوهای من با "تام کرنز" مدیر گوگنهایم بیان کردیم که چگونه خلاقیت صورت میپذیرد. ما برای ساخت یک موزۀ هنرهای معاصر در مکانی مثل ابوظبی، ایده و فرضیه ای از قبل نداشتیم. منظر، فرصت و نیازمندی‌ها برای ساختن هر چیزی که مردمان جهان بخواهند به دیدن آن بیایند و منابعی که انجام رساندن هدف را ممکن سازد، خط سیرهایی بودند که مختص این پروژه بوده است و در هیچ جای دیگر امکان وقوع ندارد. سایتی که حقیقتاً در درون آب واقع شده و یا از چهار طرف در آب محصور است، منظر زیبایی از صحرا و دریا و کیفیت نور مکان، باعث خطور افکار بسیاری در ذهن می شود. ما با سازماندهی پلان‌های مقدماتی کار خود را شروع کردیم. هستۀ مرکزی گالری‌ها به شکل یک حیاط ترسیم شد. گالری‌ها در ارتفاعات و اندازه‌های متفاوت بر روی هم قرار گرفتند تا چهار طبقه را به وجود آورند. در بسیاری از قسمت‌های گالری‌های هنرهای معاصر، تهویۀ هوا بطور کامل از روزنه‌های سقفی ممکن خواهد بود و سیستم نور مصنوعی استفاده خواهد شد. حلقۀ بعدی گالری‌ها هسته را احاطه خواهد کرد، در خارج از مرکز، گالری‌های بزرگ با شکل‌های متنوع و ساختاری ساده‌تر قرار خواهند گرفت. حلقۀ سوم گالری‌های بزرگ کاملاً ساخته نخواهد شد و بیشتر شبیه فضاهای صنعتی سرد و نمناک، با نورپردازی و سیتم‌های اکسپوز خواهد بود. این گالری‌ها خانه‌هایی برای زایش هنر معاصر در مقیاسی نوین خواهند شد، هنری که می‌خواهد به وجود بیاید، شاید تحقق چنین چیزی که در این سایت و با این مقیاس ساخته می‌شود در هیچ یک از موزه‌های جهان امکان پذیر نباشد.این ایده با دیداری که تام کرنز از استودیوهای هنرمندان در فضاهای صنعتی بزرگ داشته پایه‌گذاری شده است. آن‌ها می‌توانستند کارهایی را انجام دهند که در فضاهایی مانند موزه های معمول، برای ما قابل تصور نبود. در انتها گروه و دسته‌ای از گالری‌ها طراحی شدند که این امکان را می‌دادند تا حد شگرفی از انعطاف پذیری در سازماندهی به وجود آید و در نتیجه جلوه‌های متنوعی به نمایش گذاشته شود. ارتفاعات، اشکال و خصوصیات متفاوت گالری‌ها چیزهایی هستند که در ادامۀ پیشرفت طراحی ، مطالعه ، بازنگری و تصحیح شدند. ما با مشاوران خود در حال کاوش بوده‌ایم، Trans Solar روشی برای سرد کردن فضاهای خارجی است که ریشه در نظریه‌های کهن و خیمه های مخروطی سرخپوستان دارد. این مسأله منجر به شکل گیری مجراهای مخروطی شد که به عنوان جزء کانونی و سازندۀ فضاهای خارجی در گالری‌ها بودند. در این شرایط، قالب‌های مخروطی به عنوان ورودی‌های غرفه ها استفاده می‌شوند که عبارتند از:ورودی اصلی موزه، یک ورودی قایق مانند به موزه و یک مسیر پیاده به سمت منظر صحرا. استفاده از سیستم تهویۀ طبیعی از گذشتگان، تاریخ پیشینیان و نحوۀ استفادۀ آن‌ها الهام گرفته است. دیواره‌های آبی در حیاط اصلی و سایر اجزائی که در حیطۀ معماری پایدار قرار می‌گیرند، هدف ما برای ساخت نمونه و سرمشقی برای بناهایی که دارایی کارایی انرژی بالایی هستند را می‌سازد.دیواره‌های خارجی بنا در حال حاضر با سنگ‌هایی که دارای رنگ و بافت متنوعی برای نشان دادن یک غرفۀ خاص در موزه می‌باشد، تصور می‌شود.این موزه، خانۀ هنرهای معاصر جهان خواهد بود نه فقط هنر غرب و در پیشرفت‌های آتی طرح لازم خواهد شدکه هویت معماری و هنر به نمایش گزارده شود. دو گالری هنر دوسالانه نیز اضافه خواهد شد و در نزدیکی بنای اصلی قرار خواهد گرفت و مقدمه‌ای بر ساخت گالری دوسالانۀ اصلی در همین پروژه خواهد بود. این بناها به فرم ورودی‌های حیاط گونه‌ای از مسیر‌های حمل ونقل به جزیرۀ سعادت خواهند گشت.

سلام
برای راحتی کار متن انتخابی را ابتدا به محیط word برده و بعد از اعمال تغییرات به wiki منتقل کنید.متشکرم
*ویرایش :حیدری*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License