مسابقه سوم

مسابقه طراحی مجموعه آیینی-فرهنگی-اجتماعی در تهران

انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد تهیة طرح معماری مرکز فرهنگی اجتماعی خود را در زمینی به مساحت حدود ۱۵۰۰۰ مترمربع و با سطح زیربنایی حدود ۳۰ هزار متر مربع در تهران به مسابقه بگذارد.

جوایز مسابقه
نفر اول یکصد و بیست میلیون ریال جایزه نقدی و بیست قطعه سکه بهار آزادی
نفر دوم هفتاد میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم چهل میلیون ریال جایزه نقدی
نفر چهارم و پنجم هرکدام ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی

ابعاد نقشه‌ها ۷۰ در ۵۰ سانتی متر و حداکثر در ده برگ

هیئت داوران توسط شورای برگزاری مسابقه از بین خبرگان معماری و فارغ از گرایش مذهبی انتخاب خواهد شد

تلفن: ۶۶۷۰۴۳۶۹و ۶۶۷۰۷۷۴۰

سایت مسابقه:
http://www.t-z-a.org/payamha/860704farakhan.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License