مسابقه AIAS
aias_logo2.gif

شرکت در این مسابقه رایگان است.
مسابقه در دو بخش انجام می‌شود. یک بخش برای دانشجویان سال اول و دوم و یک بخش برای دانشجویان سال سوم تا لیسانس است.
داوران مسابقه دانشجویان، استادان دانشگاه و افراد متخصص حرفه‌ای هستند.

مسابقه بین‌المللی است و افراد هم به صورت انفرادی و هم گروهی می‌توانند در آن شرکت کنند. کارهای ارائه شده باید حتماً در کلاس درس انجام شده باشد و تاریخ انجام آن‌ها از دو سال قدیمی‌تر نباشد.

مسابقه دارای دو موضوع است:
الف. معماری / طراحی شهری
ب. پلان آزاد (عکاسی، گرافیک، طراحی صحنه، مبلمان و … )

طرح‌ها در یکم ژانویة سال ۲۰۰۸ در میلواکی داوری خواهند شد.

جایزة مسابقه ۲۵۰ دلار آمریکاست.

مدارک مسابقه باید بر روی چهار صفحة ۵۰ در ۵۰ سانتی‌متر ارائه شود.

ارسال فرم تکمیل شدة شرکت در مسابقه برای ثبت‌نام در مسابقه الزامی است.

برای مسئول این مسابقه نامه‌ای نوشتم تا برای ثبت‌نام شما وقت بیشتری بگیرم.

برای اطلاعات بیشتر این فایل را ببینید.
AIAS guidelines for competition

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License