چین موزه شهر چنگدو؛ سیچوآن

موزه شهر چنگدو؛ سیچوآن ، چين

Chengdu City Musuem; Sichuan, China

Sutherland Hussey Arhitets

گروه معماري "Sutherland Hussey" با همكاري و مشاركت گروه طراحي بين المللي "Pansoultion " جايزه نخست مسابقه اي براي طراحي موزه جديدي براي "Chengdu" در "Sichuan" از چين را به خود اختصاص داد. موزه با مساحتي معادل ۷۰٬۰۰۰متر مربع براي فضاي نمايشگاهي ،شامل بخش هاي " تاريخ طبيعي "‌، " تاريخ و مردم " و بخش "Chines Shadow Play" است. سايت گسترش موزه در زميني واقع در ميانه ميدان " تيان فو _Tian Fu " است. زمين موزه جديد تقريبا ۱۸۰ متر طول و ۷۰ متر عرض دارد كه به وسيله خيابان ۵ باندي از ميدان اصلي جدا مي شود، جاده اي كه درختان بزرگ بالغي را در دو طرف خود دارد. سايت موزه از نظر موقعيتي اهمييت قابل ملاحظه اي دارد و در لبه پراهمييت يكي از ميدان هاي مهم شهر واقع شده است. ورودي اصلي موزه كه يك لابي بزرگ است، در واقع يك فضاي خالي است كه جداره هاي آن به درون شيب دارند و به اين ترتيب فضاي خالي با جداره هايش نور ملايم و طبيعي را به درون فضاهاي موزه هدايت مي كند. ضلع شفاف جنوبي ساختمان امكان ورود نور به داخل ساختمان وهمچنين ديدي به بيرون را فراهم مي كند. وجود پله هاي برقي در فضاي باز ورودي ، چرخش ( سيركولاسيون ) مناسبي را در موزه ايجاد مي كند و همچنين ماهيت مجسمه گونه اين ساختمان را بيشتر و بهتر به رخ بازديد كننده مي كشد.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License