موزه معاصر نورمن

موزۀ هنرهای معاصر Nerman در سایت دانشکدۀ " Johnson County Community " ساخته شده است. این موزه خانۀ آثار برجستۀ هنرمندان معاصر است که روحیۀ تازه ای را به دانشکدۀ " Johnson County Community " می دهد و شروعی برای اجرای برنامه های هنری در این دانشکده است.
این طرح مینیمال، شخصیتی استوار و پایدار دارد و با مصالح سنگ آهکی و شیشه و سازۀ مدرنش ورودی جدیدی را بین دانشکده و جامعه تعریف می کند. نمای خارجی موزه با توجه به مصالح محلی و بافت منطقه انتخاب شده است ؛ در واقع سنگ های آهکی نمای بیرونی ، نمودی از یک صخرۀ طبیعی در سایت است و همخوانی خوبی با محیط اطرافش دارد.

پیش آمدگی 6.7 متری بالای ورودی موزه طرحی از یک هنرمند به نام " Leo Villareal " است. این نمای بزرگ که تنها یک پنجره دارد ( نمای مینیمالیستی ) خود عامل قابل توجهی در برقرای ارتباط با بازدید کنندگان است و انعکاس شیشۀ آن و تصویر شدن طبیعت مقابل آن رابطۀ خوبی با طبیعت برقرار می کند.

نمای شیشه ای که در طول لابی موزه امتداد دارد دید وسیعی را به بازدید کنندگان می دهد و ارتباط خوبی را با مناظر بیرونی برقرار می کند. در عین حال این نما پویای و حرکت را در داخل موزه نشان می دهد و همچنین مسیرها را برای کاربرانی که در بیرون هستند به نمایش می گذارد.
فضای داخلی موزه انعطاف پذیر است و امکان دایر کردن نمایشگاه های دائمی یا دوره ای ( موقت ) را در داخل آن فراهم می کند ، همچنین قابلیت تشکیل کلاس های آموزشی را برای دانشکده در آینده را به دنبال خواهد داشت. در اینجاست که هنر و معماری دست به دست هم می دهند تا بخشی از یک تجربه در زندگی روزانه باشند.

پنجرۀ سقفی موزه احساس باز بودن ( دلباز بودن ) موزه و ارتباط با بیرون را فراهم می کند ، همچنین با بازی نور بر روی دیوارهای موزه گذر زمان در طول روز برای بازدید کنندگان محسوس تر می شود( اگر نوشته های پیشتر دربارۀ موزه را خواننده باشید، می بینید که در موزه های اخیری که معرفی شده اند غالبا به این عامل یعنی نمایش گذر زمان با نور توجه خاصی شده است ،که جای تأمل دارد ).
بخش میانی ساختمان که ارتفاع دو طبقه را دارد ، با سقف فلزی مشبکی پوشانده شده است تا نور را ملایم کند و همچنین گذاری برای رفتن از موزه به محیط دانشکده باشد.

این موزه که زیربنایی حدود 946968 متر مربع دارد ، شاخصۀ جدیدی در محوطۀ دانشکدۀ کانزاس است؛ و این مجموعۀ بزرگ را که " Kyu Sung Woo " برپا کرده است شروعی نوین است برای راهپیمایی هنری در این محوطۀ هنری .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License