02

موضوع کتاب های معنی هنر و موزه هنرهای جدید(موزه ها و معماری مدرن)

معنی هنر
نویسنده :سرهربرت رید مترجم:نجف دریابندری
این کتاب یک سری مقاله بوده است که سر هربرت رید در سال 1931 برای مجله لیسنر نوشته وسپس آن ها را کتاب کرده است.این کتاب بعد از 40 سال در سال 1971 میلادی برابر 1351ه.ق توسط آقای نجف دریابندری به فارسی برگردانده شد.
.موضوع آن در مورد هنر و کلیات هنر میباشد و به نظر من به درد موضوع طرح مون نمی خوارد.اما تعاریف خوبی از هنر و هنر مندان هنر مندان مختاف در این کتاب موجود می باشد.

روزه استیجاری

موزه هنرهای جدید(موزه ها و معماری مدرن)

کتاب از :جوزف ماریا مونتانر مترجم:اکرم بهر العلوم

تعریف موزه ها وکارگردهای آن,تقسیم بندی متفاوت با سایر کتاب های موجودی که خودم و دوستانم راجب موزه ها جمع آوری کردن .در ابتدا تعریف از موزه های مختلف موجود در جهان همراه با عکس و در انتها تعریف موزها آمده راجب همان عکسهای موزه توضیح کامل راجب معمار وسایت موزه وسایر اطلاعات همراه با عکس از پلان,نما و پرسپکتیو داخلی به نمایش قرار داده است.
به نظر شخص من کتاب کامل و خوبی می باشد. با تشکر حمید شیروانی

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License